Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Realitné fondy v roku 2023 rástli, pozitívne vyhliadky bude umocňovať trend klesajúcich úrokov

Realitné fondy v roku 2023 rástli, pozitívne vyhliadky bude umocňovať trend klesajúcich úrokov

Dominantným aspektom bude trend znižovania úrokových sadzieb v reakcii na klesajúcu infláciu. Tento krok môže viesť k zníženiu nákladov na úvery

Na konci vlaňajška dosiahla celková hodnota aktív realitných fondov podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností 2,6 miliardy eur. To predstavuje medziročný rast o 11,5 percenta. V medzikvartálnom porovnaní je to nárast o 3,2 percenta.

Ako konštatuje šéf 365.invest pán Balog, v kontexte pokračujúcej stabilizácie ekonomickej situácie a možného znižovania úrokových sadzieb je nepravdepodobné očakávať spomalenie rastu realitných fondov.

Katalyzátor expanzie realít

Výhody väčšej stability, hmatateľnosti investície a nižšieho rizika sú pre slovenských investorov stále motivujúce, a to vedie k medziročnému nárastu záujmu o investície do realitných podielových fondov. Predikcie pritom sľubujú aj pre rok 2024 pozitívne vyhliadky.

„Dominantným aspektom bude trend znižovania úrokových sadzieb centrálnych bánk v reakcii na klesajúcu infláciu. Tento krok môže viesť k zníženiu nákladov na úvery a podporiť investície do stavebných projektov a komerčných nehnuteľností. Lacnejšie financovanie môže byť katalyzátorom rozvoja a expanzie realitného sektora,“ hovorí šéf 365.invest

V prostredí nízkych úrokových sadzieb môže byť investovanie do nehnuteľností vnímané ako atraktívnejšie v porovnaní s inými formami investícií, čo môže podľa odborníka viesť k zvýšenému dopytu po nehnuteľnostiach. Tým pádom sa môžu pozitívne ovplyvniť výnosy realitných fondov.

Ďalším impulzom pre realitné fondy môže byť podľa Baloga vplyv na ceny nehnuteľností. Rastúci dopyt a lacnejšie financovanie môžu prispieť k zvýšeniu hodnoty nehnuteľností a celkového portfólia realitných fondov.

Nutnosť pravidelného platenia

Realitné fondy však závisia od pravidelných príjmov generovaných nájomnými platbami zo spravovaných projektov v ich portfóliu.

Tieto príjmy zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovovaní hodnoty projektu, pretože valuácia realitných fondov vychádza z výnosovej metódy, ktorá sa líši napríklad od hodnoty nehnuteľností zakúpených na účely bývania.

Je preto podľa Baloga dôležité, aby nájomcovia v projektoch v portfóliu fondu platili nájomné pravidelne, včas a v plnej výške.

Zdroj: Trend

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie